جستجو
Close this search box.
bently.cool - کولر گازی تابلو برق

تابلو برق چیست و انواع تابلو برق کدامند؟

تابلو برق

تابلو برق عبارت است از فضايی که تجهيزات برقی در آن نصب می شوند. در تعريف تابلو برق لزومی ندارد آن را حتما يک فضای بسته فلزی بدانيم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی از نصب تجهيزات و خطرات ناشی از عوامل محيطی و پديده هايی مانند اتصال کوتاه […]