• خانه / حضوردکتر نعمت زاده وزیرمحترم صنعت معدن وتجارت دولت یازدهم درغرفه بنتلی(bently)