• کولرهای گازی بنتلی
  Industrial Cooling systems
 • کولرهای گازی بنتلی
  bently the system
 • کولرهای گازی بنتلی

محصولات

BENTLY

دکتر نعمت زاده وزیرصنعت در غرفه کولرگازی تابلوبرق bently بازدید جناب دکتر نعمت زاده وزیر محترم [...]


بازدید معاونت محترم وزیر نیرو دکتر فلاحتیان از غرفه بنتلی بازدیدمعاون محترم وزیر نیرو دکتر [...]


دکتر اردکانیان وزیر نیرو در غرفه bently



 •  

   
   
   


 •  

   
   
   


 •  

   
   
   

 •